Verschillende typen wonden, hieronder zijn de wonden ingedeeld naar ontstaanswijze;

Mechanische wonden
Dit zijn wonden die ontstaan door inwerking van geweld van buitenaf, zoals steekwonden, schotwonden, bijtwonden, snijwonden, scheurwonden, schaafwonden, kneuswonden
Thermische wonden
Dit zijn wonden die ontstaan door koude of warmte. De verbrandings- en bevriezingswonden vallen in deze categorie
Infectiewonden
Door onvoldoende (plaatselijke) afweer tegen bacteriën, virussen, of parasieten kunnen infectiewonden ontstaan. Een steenpuist is een voorbeeld van een infectiewond
Oncologische wonden
Deze wonden ontstaan door huidkanker of metastasen (zijn uitzaaiingen van tumoren elders in het lichaam) van andere kankersoorten
Circulatiestoornis-wonden
Hierbij is een verstoring van de doorbloeding de oorzaak van de wonden. Een slechte vaattoestand ligt daaraan ten grondslag. Bij decubitus speelt daarbij het dichtdrukken van de vaten nog een rol.
Chemische wonden
Deze worden veroorzaakt door de inwerking van chemische stoffen zoals sterke zuren, logen of andere bijtende stoffen
Elektriciteitswonden
Als iemand onder stroom staat, kunnen deze wonden ontstaan. Het wondje op de huid is vaak erg klein maar in de diepere weefsellagen kan veel schade zijn ontstaan
Stralingswonden
Deze wonden worden veroorzaakt door straling, zoals zonnestralen, röntgenstralen en radioactiviteit.


Verschillende soorten wonden zijn hieronder beschreven, deze kun je aan hun ontstaanswijze herkennen, maar ook aan een aantal andere kenmerken:

  • Oppervlakkige en diepe wonden: de wond kan tot de huid beperkt zijn, maar ook doorgaan in de diepere lagen, zoals de spieren. Een operatiewond is een voorbeeld van een diepe wond.
  • Inwendige en uitwendige wonden: Behalve de uitwendige wonden die aan de oppervlakte liggen zijn er inwendige wonden. Denk bijvoorbeeld aan een inwendige kneuzing of een blauwe plek.
  • Droge en natte wonden: Bij een natte wond komt wondvocht vrij.
  • Geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde wonden: Soms komt er pus uit de wond. Als je een wondkweek afneemt blijken daar veel bacteriën in te zitten. Men spreekt dan van een geïnfecteerde wond.
  • Het genezingsstadium van de wond: Verse wonden zijn rood, bloeden of bevatten bloedresten en zijn wat gezwollen. Oude wonden hebben vaak een korst en bij een normaal verloop van de genezing is de zwelling afgenomen.